rollerskibaan
pmtsskitechniek

Algemene voorwaarden Portes Du Ski

 

 

 

Algemene voorwaarden.

 De algemene voorwaarden van Portes Du Ski

 • U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden indien u een reservering, aanbetaling of volledige betaling bij ons heeft gedaan voor één van onze diensten of producten.
 • U verklaart dat u het onderhavige sportonderricht en of vrij oefenen van het skiën en snowboarden met of zonder begeleiding uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de financiële gevolgen van enig ongeval of letsel geheel door u worden gedragen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Portes Du Ski of anders aan haar in die mate toe te rekenen.
 • U bent zich er van bewust dat het beoefenen van skiën en snowboarden risico’s met zich meebrengt. Voor de gevaren van een valpartij tijdens het skiën en snowboarden kan en mag een helm gedragen worden.
 • U vrijwaart Portes Du Ski voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen van u zelf en aanspraken van derden ten deze, behoudens aansprakelijkheid als in artikel 1 bedoeld.
 • Reserveringen van lessen/trainingen aan de receptie zijn alleen mogelijk met gelijktijdige betaling.
 • Reserveringen van trainingen/lessen telefonisch of per e-mail dienen voor aanvang van de eerste les/training te worden voldaan. Betalingen kunnen, per pin, contant worden voldaan.
 • Leskaarten en dus de lessen/+trainingen zijn persoonlijk,  niet overdraagbaar.
 • Betaalde lessen/trainingen die u nog moet afspreken, kunnen niet worden meegenomen naar het volgende seizoen. De trainingen vervallen op 15 maart hoogseizoen of 1 juli zomerseizoen van elk jaar.
 • Annulering van lessen/trainingen welke minimaal 48 uur van te voren worden afgemeld kunnen in overleg in het zelfde seizoen ingehaald worden. Te laat afgemelde trainingen worden als gegeven beschouwd. Of er kan een last minute optie gehanteerd worden. Op de zelfde dag kijken of er ergens een plaats vrij is.
 • Alcohol gebruik voor en tijdens het skiën, boarden is niet toegestaan.
 • Alle activiteiten gaan op afspraak.
 • Bij een groepsles is een individuele annulering niet van toepassing.
 • U wordt verzocht zich eerst te melden aan de receptie.
 • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen.
 • In situaties waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.
 • Er wordt steeds voldoende afstand gehouden.
 • Bij binnenkomst wordt aangegeven gezond te zijn. Mocht dat niet zo zijn dat kan de toegang geweigerd worden. De les komt dan te vervallen.
 • De aanwijzingen van het personeel worden direct opgevolgd.
 • De lessen geboekt bij een speciale kindercursus kunnen niet worden ingehaald of verplaatst.
 • Bij het boeken van een reis is Portes Du Ski niet aansprakelijk, mocht de reis om welke reden dan ook niet door kunnen gaan.

algemene voorwaarden.

  Skibaan

Scroll naar boven